Tools » Matrix Destiny

Matrix Destiny là một trong những hệ thống phân tích tính cách con người cùng với Human Design, chiêm tinh học, thần số học,...

Đây là một trong những hệ thống và công cụ đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc. Tính toán cơ bản và kiến ​​​​thức về 22 năng lượng. Matrix Destiny sẽ cung cấp cho bạn một bức tranh hoàn chỉnh không chỉ về điểm mạnh và điểm yếu cá nhân của bạn mà còn thông báo cho bạn về nhiệm vụ sinh nở. Cha và mẹ của bạn sẽ cho bạn thấy mục đích, nhiệm vụ và bài học về sự hiện thân của họ, nghị lực cá nhân để thu hút bạn đời và tiền bạc vào cuộc sống của bạn.

Nhưng đó không phải là tất cả!

Sử dụng Matrix Destiny, bạn có thể xác định nguyên nhân cơ bản của các sự kiện trong cuộc sống của mình và cũng xem năng lượng nào kiểm soát cuộc sống của bạn tại một khoảng thời gian nhất định và những việc cần làm để chuyển những năng lượng hiện tại từ tiêu cực sang tích cực.

Phương pháp này dựa trên ngày sinh của bạn và Kiến thức cổ xưa về 22 nguồn năng lượng chính của Vũ trụ. Mục đích của phương pháp này nó không chỉ cung cấp cho bạn một hệ thống tọa độ mà còn cung cấp cho bạn các đề xuất thiết thực để cải thiện điểm đến của bạn.

Hãy cùng An An tạo và xem Matrix Destiny Chart Online dành riêng cho bạn!